Bransjeprogram

IA i sykehus

Bransjeprogram IA i sykehus skal gi spisset og prioritert innsats mot arbeidsmiljøutfordringer som finnes i sykehusene. Bransjeprogrammet retter oppmerksomheten inn mot to hovedområder:
forebyggende arbeidsmiljøarbeid, Der skoen trykker, og målrettet innsats mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær, Tidlig og tett på.

Nettside for forebyggende arbeidsmiljøarbeid,

«Der skoen trykker»

Nettside for gjentagende sykefravær,

«Tidlig og tett på»

Bransjeprogrammet legger vekt på partenes rolle og ansvar og hvordan partssamarbeidet kan skape merverdi. Innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Har du spørsmål eller tanker rundt metodikk, tiltak, opplæringsprogram og gjennomføringen i sykehusene?
Kontakt oss via kontaktinformasjonen nedenfor.

Kontaktinfo for representantene i arbeidsgruppen

Programleder:
Cecilie Aronsen Opdan – [email protected]

Leder av innsatsteamet:
Mette Jørgensen – [email protected]

Spesialrådgiver for bransjeprogrammet:
Kari Laastad – [email protected]

Sammen

om et godt arbeidsmiljø!

© IA I SYKEHUSENE